دلیل قطع ارتباطم

۱۱آذر

مشایی دلیل قطع ارتباطم با احمدی‌نژادبود

معاون سابق محمود احمدی‌نژاد در ریاست‌جمهوری از قطع ارتباط خود با رئیس‌جمهور سابق به دلیل ارتباط وی با مشایی خبر داد.