دلیل عزل وزیر

۲۰اردیبهشت

دلیل عزل وزیر اسبق بهداشت از زبان خودش

وزیر بهداشت در دولت دهم گفت: من آمده بودم که خدمت کنم نیامده بودم که بروم. یعنی بنا داشتم تا آخر بمانم و سعی هم می‌کردم از درگیری‌‌ها تا حدی فرار کنم.

۲۴اسفند
خلأ “هویت انقلابی”در آثار سینمایی و نقش منفعل حوزه هنری در رفع نگرانی‌های رهبری

خلأ “هویت انقلابی”در آثار سینمایی و نقش منفعل حوزه هنری در رفع نگرانی‌های رهبری

آیا زمان آن نرسیده که حوزه هنری با تغییر رویکرد خود در سینما، با باز تعریف شاخصه های هویت انقلابی به انحاء مختلف، دایره حمایت از نیروهای مومن و انقلابی را بنا بر تاکید مقام معظم رهبری توسعه داده و تنها به ارائه گزارش و دریافت بازخوردهای کلی از فعالیت عمومی خویش اکتفا نکند؟