دلیل رفتار گزینشی

۰۵آذر
دلیل رفتار گزینشی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب چیست؟

دلیل رفتار گزینشی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب چیست؟

ای کاش سیاسیون محترم صراحتاً و مستقیماً اعلام کنند که از این به‌بعد، کلام مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب دانسته و با احترام به تمام مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات معظم‌له را در جمیع امور، جاری و ساری می‌دانند و هرگز رفتار گزینشی با سخنان ایشان نخواهند داشت. ای کاش سیاسیون محترم صراحتاً و مستقیماً اعلام کنند که از این به‌بعد، کلام مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب دانسته و با احترام به تمام مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات معظم‌له را در جمیع امور، جاری و ساری می‌دانند و هرگز رفتار گزینشی با سخنان ایشان نخواهند داشت.