دلیل رد صلاحیت مینو خالقی

۰۷آذر
دست دادن با نامحرم؛ دلیل رد صلاحیت مینو خالقی نماینده مجلس

دست دادن با نامحرم؛ دلیل رد صلاحیت مینو خالقی نماینده مجلس

سخنگوی شورای نگهبان بالاخره دست به روشنگری زد و دلیل ابطال آراء و رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس را بیان کرد.