دلیل دزدیدن لیدا کاوه

۱۰تیر
ماجرای ربودن لیدا کاوه / می‌خواستند قلبم را پیوند بزنند

ماجرای ربودن لیدا کاوه / می‌خواستند قلبم را پیوند بزنند

پس از پیدا شدن دختر ورزشکار تهرانی، سوال ماجرای ربودن لیدا کاوه در ذهن مخاطبان پیش آمد که خود این بانو در توضیحاتی از این راز عجیب پرده برداشته است.