دلیل حمایت رضا صادقی از روحانی

۰۴آذر
دلیل حمایت رضا صادقی از روحانی مشخص شد

دلیل حمایت رضا صادقی از روحانی مشخص شد

پس از گذشت حدود ۳۰ ماه از انتخابات ریاست جمهوری و معضلات پیش آمده برای مردم، سرانجام دلیل حمایت رضا صادقی از روحانی مشخص شد.