دلیل-حضور-دبیر-فیلم-فجر-مجلس- تهرانیوز

۱۱دی
دلیل حضور دبیر فیلم فجر در مجلس؟

دلیل حضور دبیر فیلم فجر در مجلس؟

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر که پس از نشست خبری راهی مجلس شد تاکید کرد که امسال پول اکران فیلم‌ها در شهرستان‌ها به صاحبان آثار پرداخت می شود.