دلیل حذف یارانه

۲۸مهر
مراحل اعتراض به حذف یارانه

مراحل اعتراض به حذف یارانه

پس از اعلام خبری مبنی بر قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی تا پایان سال ۹۹ بد نیست با روش‌های اعتراض به حذف یارانه نقدی توسط سرپرست خانوار آشنا شوید.