دلیل حادثه پلاسکو

۰۸شهریور
علت اصلی وقوع حادثه پلاسکو اعلام شد

علت اصلی وقوع حادثه پلاسکو اعلام شد

گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره علل حادثه پلاسکو در جلسه علنی پارلمان قرائت شد.