دلیل افسردگی جواد رضویان

۱۲مرداد
ماجرای افسردگی جواد رضویان از زبان خودش

ماجرای افسردگی جواد رضویان از زبان خودش

ماجرای افسردگی جواد رضویان جدیدترین اظهاراتی است که توسط این بازیگر طنز سینما و تلویزیون کشورمان مطرح شده و بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.