دلیل افزایش قیمت دلار

۱۳بهمن
دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟

دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟

مشکلات داخلی عراق و نبود دولت مرکزی قوی و ادامه دار شدن اعتراضات در تجارت این کشوربا ایران هم تأثیرگذاشته و با اعتراضات دامنه دار مرزهای زمینی وحمل ونقل بار با مشکلات رو به روشده و تاثیر جدی بر قیمت دلار گذاشته است.