دلیل افزایش قیمت خودرو

۰۷شهریور
چه کسانی پراید را یک ماهه ۲۲ میلیون تومان گران کردند؟

چه کسانی پراید را یک ماهه ۲۲ میلیون تومان گران کردند؟

قیمت انواع خودرو در بازار در حالی به ارقام نجومی رسیده که برخی خودروسازان و فضای مجازی را مقصر می دانند، اما عده ای هم انگشت اتهام را به سمت نمایشگاه داران و فروشندگان عمده بازار نشانه رفته اند.