دلیل استعفای رسول خادم

۰۹آبان
استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی

استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی

نتایج ضعیف و ناامیدکننده تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی مجارستان منجر به استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی شد.