دلیل-ازدواج-نکردن-خانم-بازیگر-تهرانیوز

۲۰آذر
دلیل ازدواج نکردن خانم بازیگر

دلیل ازدواج نکردن خانم بازیگر

افسانه پاکرو در یکی از مصاحبه های خود گفت: من عاشق خواهرم هستم و یکی از دلایل ازدواج نکردنم این است که نمیخواهم از خواهرم جدا بشم.