دلواپسی موجب حفظ انقلاب است

۱۵اردیبهشت
هیچ مسئولی از دولت حاضر به جوابگویی انتقادات حقوقی نیست/دلواپسی موجب حفظ انقلاب است/امریکا می خواهد ما را مطابق قوانین خود استاندارد سازی کند

هیچ مسئولی از دولت حاضر به جوابگویی انتقادات حقوقی نیست/دلواپسی موجب حفظ انقلاب است/امریکا می خواهد ما را مطابق قوانین خود استاندارد سازی کند

دکتر نوبری با اشاره به سوابق و جایگاه خود، خود را یک دیپلمات شناسنامه دار معرفی کرد و اظهار داشت: هیچ یک از مسئولین، حاظر به جوابگویی به انتقادات حقوقی من در مورد متن توافقنامه ژنو نیستند./کریم قدوسی: مردم صاحب انقلاب اند، همیشه دلواپسی باعث حفظ انقلاب شده اند./محمدی:امریکا می خواهد که ما را مطابق قوانین خود استانداردسازی کند! و مذاکره کنندگان این استانداردها را پذیرفتند.

۱۸اسفند

نوستالژی آدامس موزی با نشان استاندارد!!

آدامس موزی این نوستالژی خاطرات کودکی اینبار با نشان استاندارد ولی محتوایی غیر از آنچه در ذهن داشتیم!!