دله علی

۲۶اردیبهشت
پلیس انگلیس برای بررسی جوانب سرقت از دله علی در خانه او حضور یافت

پلیس انگلیس برای بررسی جوانب سرقت از دله علی در خانه او حضور یافت

دله علی به همراه نامزد و دوستانش خود را در خانه ۲ میلیون پوندی خود در شمال لندن قرنطینه کرده بود، مورد هجوم سارقان قرار گرفت. او و برادر خوانده اش پس از درگیری با سارقان دچار جراحت شده اند.