دلنوشته لیندا کیانی

۲۶بهمن
عکسی از لیندا کیانی بر مزار فروغ فرخ زاد

عکسی از لیندا کیانی بر مزار فروغ فرخ زاد

لیندا کیانی روز گذشته به یاد فروغ فرخزاد پستی را در صفحه شخصی خود منتشر نمود.