دلنوازان

۲۱بهمن
واکنش “فریبا کوثری” به درگذشت بازیگر “دلنوازان”

واکنش “فریبا کوثری” به درگذشت بازیگر “دلنوازان”

فریبا کوثری عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.