دلقک‌

۲۰مهر
اسیدپاشی به دختر ۱۰ ساله! + عکس

اسیدپاشی به دختر ۱۰ ساله! + عکس

دختر بچه ۱۰ ساله ساکن سرزمین‌های اشغالی، هنگام بازی با دوستانش هدف اسیدپاشی دو مرد قرارگرفت که صورت هایشان را با نقاب دلقک‌ها پوشانده بودند.

۱۰آبان

دلقک‌های فرانسوی به جان مردم افتادند

پلیس فرانسه چندین جوان را که در لباس دلقک‌ها، رفتار خشونت‌آمیز داشته‌اند بازداشت کرده است.