دلفین

۲۳شهریور
ثبت گفتگوی دلفین‌ها برای نخستین بار

ثبت گفتگوی دلفین‌ها برای نخستین بار

محققان روس توانسته‌اند پس از چندین دهه تحقیق برای نخستین بار گفتگوی دلفین‌ها را ثبت کنند.