دلفان

۱۰آبان
ناگفته‌های تولد نوزاد بدون دست در لرستان + عکس

ناگفته‌های تولد نوزاد بدون دست در لرستان + عکس

عدم آگاهی و سهل انگاری مادر یا قصور پزشکی علامت سوال‌هایی است که این روزها نوزاد بی‌دست دلفانی در ذهن‌ها ایجاد کرده است.