دلشکسته ترین دختر

۱۷خرداد

دلشکسته ترین دختر ایران +عکس

البته جای بسی امیدواری است که صورت او قابل درمان است؛ اما افسوس اینکه تامین هزینه های درمانی این دختر برای خانواده غیر ممکن و بلکه محال است.