دلشکسته ترین دختر ایرانی

۲۱خرداد
دلشکسته ترین دختر ایرانی را دریابیم

دلشکسته ترین دختر ایرانی را دریابیم

رقیه دختری از مناطق محروم استان کرمان در کشور ایران؛ دختری که به صورت مادرزاد نیمی از صورتش به کلی سیاه و کبود است و هزینه‌های گزاف معالجه پدر کارگرش را با وجود دو فرزند دیگر از مداوا عاجز نموده است.