دلسوزانه

۲۰خرداد
پیشنهاد ویلموتس از سوی نهاد فرهنگی، دلسوزانه بود!
رئیس سابق فدراسیون فوتبال:

پیشنهاد ویلموتس از سوی نهاد فرهنگی، دلسوزانه بود!

مهدی تاج گفت:مرکز فرهنگی تجاری این ۳ مربی را به وزیر معرفی کرد. برای لوپتگی سفارت ایران در اسپانیا به ما کمک‌های زیادی کرد. وقتی همه جا پیشنهاد می‌دهند، این مرکز هم به عنوان یک نهاد دلسوز می‌خواهند پیشنهاد خودشان را بدهند.