دلخوری برانکو

۰۴بهمن
برانکو شاکی شد!

برانکو شاکی شد!

سرمربی پرسپولیس به خاطر برخی مسائل از مسئولان باشگاه پرسپولیس به شدت دلخور است.