دلخراش ترین صحنه های فوتبالی

۱۳مرداد
دلخراش‌ترین صحنه‌های فوتبالی + تصاویر

دلخراش‌ترین صحنه‌های فوتبالی + تصاویر

صحنه دلخراش مصدومیت فریدون زندی. این آخرین صحنه‌ای از وحشتناک‌ترین آسیب‌دیدگی‌های ورزشی است که در ذهن ما نشسته است. چیزی شبیه به شکستی استخوان ساق زندی را قبل تر فقط در مورد جبرئیل سیسه دیده بودیم.