دلتمردان

۲۰شهریور
اما و اگرهای دولتمردان در مورد ورود بانوان به استادیوم

اما و اگرهای دولتمردان در مورد ورود بانوان به استادیوم

بالاخره ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به‌مصلحت نیست؟ ، یا تصمیم جدی دولت است؟