دلبستگان به آمریکا و غرب

۰۷تیر
حامیان حقوق بشر عوامل ترورهای خونین ایران را در آغوش می گیرند/ تفاله های رژیم صدام و عده ای جاهل و دور از فهم در عراق دست به جنایت می زنند/قضایای عراق جنگ «دلبستگان به آمریکا و غرب» با «طرفداران استقلال ملت‌ها» است

حامیان حقوق بشر عوامل ترورهای خونین ایران را در آغوش می گیرند/ تفاله های رژیم صدام و عده ای جاهل و دور از فهم در عراق دست به جنایت می زنند/قضایای عراق جنگ «دلبستگان به آمریکا و غرب» با «طرفداران استقلال ملت‌ها» است

رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده‌های معظم شهدای هفتم تیر و شهر تهران تاکید کردند: قضایای عراق جنگ «دلبستگان به آمریکا و غرب» با «طرفداران استقلال ملت‌ها» است.