دلایل 10 برابر شدن مصرف قلیان

۰۶بهمن
دلایل  ۱۰ برابر شدن مصرف قلیان توسط دختران دانشجو

دلایل ۱۰ برابر شدن مصرف قلیان توسط دختران دانشجو

رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در جدیدترین مصاحبه اش گفته است: «۳۵ تا ۴۰ درصد دانشجویان کشور تجربه مصرف قلیان را دارند و مصرف این ماده دخانی در دختران دانشجو، ۱۰ برابر افزایش یافته است. ۲۰ تا ۲۵ درصد دانش آموزان دبیرستانی در کشور نیز تجربه مصرف قلیان را دارند.»