دلایل کافی

۰۴دی
نامه ۱۲ نماینده اصولگرا به سران قوا; دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است

نامه ۱۲ نماینده اصولگرا به سران قوا; دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است

۱۲ نماینده اصولگرای مجلس در نامه ای خطاب به سران ۳ قوه با اشاره به این که فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است،تاکید کردند:دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است.