دلایل واهی

۰۳آبان
دستگیری و زندانی کردن اتباع ایرانی در آمریکا به دلایل واهی

دستگیری و زندانی کردن اتباع ایرانی در آمریکا به دلایل واهی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حکم صادره برای مظفر خزاعی تبعه ایرانی زندانی در آمریکا را کاملا ناعادلانه و اقدام دولت این کشور به دستگیری و زندانی کردن اتباع ایرانی را به دلایل واهی غیر قابل قبول دانست .