دلایل ناباروری

۱۷آبان
برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از عوامل ناباروری در غرب تهران

برگزاری نشست آموزشی پیشگیری از عوامل ناباروری در غرب تهران

نشست آموزشی پیشگیری از عوامل مستعد کننده ناباروری با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان در شهرستان بهارستان برگزار شد.