دلایل شروع بیماری قلبی

۰۶آبان
علت شیوع بیماری های قلبی در فصل سرد

علت شیوع بیماری های قلبی در فصل سرد

بیماری های قلبی در فصل های سرد سال حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. قطعا افرادی با زمینه ی قبلی بیماری های قلبی و عروقی، در فصل سرما بیش از سایرین درشرایط خطر قرار دارند و احتمال تشدید حملات و نارسایی قلبی آنها در هوای سرد افزایش می یابد.