دلایل سردی پا

۰۸دی
دلایل سردی دست وپاها از نگاه طب سنتی

دلایل سردی دست وپاها از نگاه طب سنتی

تجویز داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سوالات مصرف دارویی توصیه می‌شود، پس از مشورت با متخصص مصرف شود.