دلایل حمله قلبی

۳۱فروردین
۷ دلیل حمله قلبی در جوانی را بشناسیم

۷ دلیل حمله قلبی در جوانی را بشناسیم

شاید فکر کنید حمله قلبی در سن جوانی منجر به مرگ نمی‌شود چون یک بدن جوان به هر حال مقاوم‌تر است، این‌طور نیست؟