دلایل اعدام منافقین

۱۳شهریور
دفاع علی مطهری از منافقین و قاتلان پدرش جای سوال دارد!/ نام مرا هم به لیست شکایت از مطهری بیفزایید

دفاع علی مطهری از منافقین و قاتلان پدرش جای سوال دارد!/ نام مرا هم به لیست شکایت از مطهری بیفزایید

عضو کمیسیون انرژی مجلس بااشاره به حمایت علی مطهری از منافقین بیان کرد: از اقدام علی مطهری در خصوص حمایت از منافقین تعجب می کنم؛حداقل به خاطر ترور پدر بزرگوارش توسط منافقین نباید چنین موضعی می گرفت و از این تریبون استفاده می کنم و می گویم که نام مرا هم به لیست شکایت از مطهری بیفزایید.