دلایل از دست دادن قدرت چشایی

۰۸خرداد
دلایل از دست دادن قدرت چشایی

دلایل از دست دادن قدرت چشایی

از دست دادن قدرت چشایی به از دست دادن جزئی یا کامل حس چشایی اشاره دارد. مردم از این عبارت برای توصیف مزه‌ای بیش از حد قوی و به طور معمول ناخوشایند نیز استفاده کنند.