دلایل ازدواج با پیر مردان

۰۹مرداد
دلایل ازدواج دختران جوان با پیرمردان ؟

دلایل ازدواج دختران جوان با پیرمردان ؟

گروهی از دختران برای رهایی از سخت گیری‌های خانواده که برای آن‌ها از خانه، قفس ساخته اند به امید دستیابی به رهایی، زندگی با مردان میانسال و سالمند را انتخاب می‌کنند.