دلال گوشت

۰۲بهمن
جریمه میلیاردی برای دلال گوشت

جریمه میلیاردی برای دلال گوشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه ۵ میلیاردی برای دلال گوشت خبر داد.