دلال ها

۲۰شهریور
ردپای واسطه‌ها در جابجایی سپرده‌ها/ بانک‌ها دلال استخدام کردند

ردپای واسطه‌ها در جابجایی سپرده‌ها/ بانک‌ها دلال استخدام کردند

رقابت بانکها برای جذب سپرده به جایی رسیده که برخی موسسات مالی و بانکها دلال استخدام کرده‌اند تا سپرده‌گذاران دارای منابع کلان را از یک بانک به بانک دیگر جابجا کرده و منابع آنها را جذب کنند.