دلال-ها-سود-حمل-نقل-کامیون- تهرانیوز

۲۷دی
دلال ها بیشترین سود را از حمل و نقل کامیون ها می برند

دلال ها بیشترین سود را از حمل و نقل کامیون ها می برند

حدود ۹۰درصد از حمل‌ونقل بار در ایران برعهده کامیون‌هاست، اما بازیگران اصلی این بازار سه گروه شرکت‌های باربری، رانندگان کامیون و دلال‌ها هستند که به طور مستقیم نه‌تنها بر سیستم حمل‌ونقل و ترابری موثرند، بلکه بر قیمت نهایی کالاها هم تاثیرگذار هستند.