دلال بازی در تلگرام

۰۸مهر
بساط دلالان ارزی این بار در شبکه های اجتماعی

بساط دلالان ارزی این بار در شبکه های اجتماعی

پس از جلوگیری فعالیت دلالان ارز در بازار آزاد این بار شاهد بساط پهن شده آن ها در گروه های تلگرامی هستیم.