دلالان میوه

۲۲شهریور

دلالان میوه در جاده ها

آذربایجان غربی با تولید بیش از ۶ الی ۷ درصد از محصولات کشاورزی کشور یکی از قطب های اصلی تولیدات محصول بوده ولی دلالان میوه میادین میوه و تره بار، دلالان حواشی جاده ها نیز دسترنج آنان را به قیمتی ناچیزی به چنگ می آوردند.