دلالان مسکن مهر

۰۳اسفند
دام دلالان برای متقاضیان مسکن مهر

دام دلالان برای متقاضیان مسکن مهر

مدیر اجرایی مسکن مهر شهرجدید پردریس نسبت به دام دلالان برای متقاضیان این طرح هشدار داد.