دلالان تحریم

۲۳خرداد
«دلالان تحریم» چه کسانی هستند؟

«دلالان تحریم» چه کسانی هستند؟

هرچند با استناد به پیشینه اظهارات رییس دولت یازدهم می‌توان به خوبی درک کرد که منظور او از واژه «دلالان تحریم» هرگز واسطه‌ها و کسانی نیستند که در زمان تحریم‌ها توانستند برخی اقلام ضروری را صرفا بخاطر ملت وارد کشور کنند، اما هستند برخی نمایندگانی که “دست به عصا” این واژه را تعبیر می‌کنند.