دلار27 هزارتومانی

۱۸مهر
نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت نیست
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت نیست

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نداریم، گفت: نرخ جدید بر اساس دلار ۲۷ هزار تومانی تعیین شده است.