دلار 4000 تومان

۰۱دی
دلار ۴۰۰۰ تومان شد اما دولت نگران نیست

دلار ۴۰۰۰ تومان شد اما دولت نگران نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی پاییز ۳ سال پیش گفت نرخ واقعی دلار حوالی ۳ هزار تومان است فکرش را نمی‌کرد برای رسیدن نرخ دلار به حوالی ۴ هزار تومان در پاییز ۱۳۹۵ مجبور شود به مردم توضیح دهد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ ارز روز گذشته باز هم افزایش یافت به طوری که صرافان بازار فردوسی دلار را بیش از ۴۰۰۰ تومان به فروش رساندند.