دلار 14 هزار تومنی

۱۴آبان
قیمت یورو مسافرتی ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت یورو مسافرتی ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان

بانک‌ها نرخ خرید ارز را نسبت به روز گذشته افزایش دادند