دلار ۴۲۰۰ تومانی

۰۱اسفند
ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

بازار مالی تنها در سال ۹۶ متلاطم نشد، در سال های گذشته هم کشور ما این تجربه را داشت.