دلار ۴۲۰۰تومانی

۰۵شهریور
روایت جدید آقای رئیس‌جمهور از دلار ۴۲۰۰ تومانی

روایت جدید آقای رئیس‌جمهور از دلار ۴۲۰۰ تومانی

آقای رئیس‌جمهور درحالی از مخالفت با دلار ۴۲۰۰تومانی سخن می‌گوید که روایت رئیس‌کل وقت بانک مرکزی از جلسه رونمایی دلار جهانگیری بیانگر موضوع دیگری است.